Qərb mədəniyyətində var olan atalar sözləri fransız dilinə yunan-latın mədəniyyəti vasitəsilə gəlib

fransız atalar sözləri

çatmışdır və məhz orta əsrlər və intibah dövründə bütün sosial təbəqələrdə atalar sözlərinə (les proverbes) maraq yaranmışdır. Hər bir ölkənin heç bir atalar sözü olmayan əlyazma nüsxəsini çətin ki, tapaq. Atalar sözü ümumi hikmətə istinad edərək düşüncə və ya davranış tərzini ifadə etmək məqsədi daşıyır. Fransız atalar sözləri də, fransız cəmiyyəti tərəfindən tanınan ideyaların bir hissəsi olan ifadələrdir, buna görə atalar sözləri ümumiyyətlə eyni dilə məxsus olan bütün insanlar tərəfindən. istifadə olunur.

Fransız atalar sözləri nümunələri və azərbaycan dilinə ekvivalentləri

Dil öyrənmək və onların mədəniyyətinə şahidlik etmək məqsədilə təbii ki, əsas ünsürlərdən biri məhz tarixi şərait əsasında formalaşan daxili dil vasitələrini öyrənmək ola bilər.

Leave a Reply