huhi

Bildiyimiz kimi insanların çoxu müəyyən söz bazasına və qrammatik biliklərə malik olduqları halda danışmaqdan çəkinirlər. Xüsusilə də, “başa düşürəm amma danışa bilmirəm?”, “bəlkə danışanda səhv edərəm” və s. kimi düşüncələrə artıq özümüzü inandırmışıq. Bu hal fransız dili üçündə keçərlidir. Fransız dilində danışdığımız zaman ən adi sözdə səhv etdiyimiz zaman bizə güləcəklərini düşünürük. Amma əslində fransız dilində danışmaq fransızlar üçün qürurlu hadisədir, çünki əcnəbi biri onların dilini öyrənməyə cəhd edir. üşürəm amma danışa bilmirəm?”, “bəlkə danışanda səhv edərəm” və s. kimi düşüncələrə artıq özümüzü inandırmışıq. Bu hal fransız dili üçündə keçərlidir. Fransız dilində danışdığımız zaman ən adi sözdə səhv etdiyimiz zamaüşürəm amma danışa bilmirəm?”, “bəlkə danışanda səhv edərəm” və s. kimi düşüncələrə artıq özümüzü inandırmışıq. Bu hal fransız dili üçündə keçərlidir. Fransız dilində danışdığımız zaman ən adi sözdə səhv etdiyimiz zama

Bildiyimiz kimi insanların çoxu müəyyən söz bazasına və qrammatik biliklərə malik olduqları halda danışmaqdan çəkinirlər. Xüsusilə də, “başa düşürəm amma danışa bilmirəm?”, “bəlkə danışanda səhv edərəm” və s. kimi düşüncələrə artıq özümüzü inandırmışıq. Bu hal fransız dili üçündə keçərlidir. Fransız dilində danışdığımız zaman ən adi sözdə səhv etdiyimiz zaman bizə güləcəklərini düşünürük. Amma əslində fransız dilində danışmaq fransızlar üçün qürurlu hadisədir, çünki əcnəbi biri onların dilini öyrənməyə cəhd edir. 

One Response

Leave a Reply