Öyrənilməsi nəzərdə tutulan xarici dillə bağlı məzmunu və resursları dinləmək, beynin müvafiq dildə düşünməyə başlamasına səbəb olur. Yeni dil öyrənməyə başlayanlar həmin dilin resurslarına qulaq asmalıdırlar. Dinləmək çox vacibdir. Dinləməyə başlayanda yazı və danışma bacarıqları zamanla inkişaf etməyə başlayır. İngilis dilində dinləmə qabiliyyətinizi inkişaf etdirməyə çalışdığınız zaman danışıq və yazı bacarıqlarının da yaxşılaşmağa başladığını görəcəksiniz.

Caption

Vaxtdan səmərəli istifadə etmək üçün dinləmə necə olmalıdır?

Dinləməni iki şəkildə müəyyən edə bilərik. Aktiv və passiv dinləmə üsulları ilə inkişaf etdirilə bilər. İkisini birlikdə etmək öyrənməni asanlaşdırır.

Leave a Reply