Fransız atalar sözləri

Qərb mədəniyyətində var olan atalar sözləri fransız dilinə yunan-latın mədəniyyəti vasitəsilə gəlib çatmışdır və məhz orta əsrlər və intibah dövründə bütün sosial təbəqələrdə atalar sözlərinə (les proverbes) maraq yaranmışdır. Hər bir ölkənin heç bir atalar sözü olmayan əlyazma nüsxəsini çətin ki, tapaq. Atalar sözü ümumi hikmətə istinad edərək düşüncə və ya davranış tərzini ifadə etmək […]