Fransız dilində frazeoloji birləşmələr

fransız dilində frazeoloji birləşmələr

Frazeoloji birləşmələr bütün dillərdə yalnız həmin xalqın başa düşə biləcəyi məna daşıyan birləşmələrdir. Fransız dilində frazeoloji birləşmələrdən bəziləri fransız atalar sözləri kimi azərbaycan dilində frazeoloji birləşmələrin ekvivalentləri ola bilirlər. Frazeoloji birləşmələrin məcazi  mənalı birləşmələr olub əsasən  fel tərkibli olurlar. Frazeoloji birləşmələr nitqə ifadəlilik, obrazlılıq gətirən, fikri ifadəli edən dil vahidləridir. Fransız dilində frazeoloji birləşmələrin azərbaycan […]

Fransız dilini öyrənmək üçün kitablar

fransız dili üçün hansı kitabları oxumaq olar?

Dil öyrənmək üçün, əsasən də, fransız dilini öyrənmək üçün ən inkişafetdirici metodlarından biri təbii ki, kitab oxumağa intizamlı yanaşmaqdır. Fransız dilini öyrənmək üçün kitabları mütəmadi, düzənli  olaraq oxumaq: Öyrənmə alqoritminizi sürətləndirir Cümlə kontekstində sözlərin yerinə bələd olmağa kömək edir Yazılı formanın inkişafı üçün zəmin yaradır Düşüncə tərzinizin dilə uyğun formalaşmasına şərait yaradır Vaxtınızı ikiqat səmərəli […]

Fransız dilində necə səlis danışmaq olar ?

Fransız dilində danışmaq üçün vacib məqamlardan biri motivasiyanızı qorumaq və mütəmadi olaraq cəhd etməkdir

Fransız dilində danışmaq çətindirmi yoxsa biz özümüzü aldadırıq ? Bildiyimiz kimi insanların çoxu müəyyən söz bazasına və qrammatik biliklərə malik olduqları haıda hər hansı bir dildə – məsələn fransız dilində danışmaqdan çəkinirlər. Xüsusilə də, “başa düşürəm amma danışa bilmirəm?”, “bəlkə danışanda səhv edərəm” və s. kimi düşüncələrə artıq özümüzü inandırmışıq. Bu hal fransız dili üçündə […]